Besin Alerjisi Derneği, temel ilke olarak etik ve dürüst olmayı; derneğin iç ve dış paydaşlarına adaletli davranıp doğruluktan ayrılmamayı temel ilke edinmiştir. Sonuç odaklı etkin çalışma prensibi ile dernek üyeleri, çalışma grupları ve yöneticileri tarafından yürütülen her etkinliğin ve verilen her görevin olumlu sonuca ulaşmasını sağlamaktadır. Dernek çalışmalarının geliştirilen temel değer, ilke ve yöntemler çerçevesinde kişi ve gruplara bağlı kalınmaksızın kalıcı ve bağımsız bir yapıya kavuşturulması, kurumsallaşması, takım çalışması derneğin ilkelerini oluşturan unsurlardandır. Bilgiye erişim ve saydamlık; dernekle ilgili her türlü bilgi ve belgenin üyelerine açık olması ve üyelerin bunlara kolaylıkla ulaşabilmesi derneğin şeffaflık ilkesini ortaya koymaktadır.

Derneğimizin etik ilkelerini oluşturan başlıca unsurları ise; karşılıklı saygı, medya ve halkla iletişimde açık ve dürüst iletişim, kişisel bilgileri koruma, diğer dernek ve toplum kuruluşları ile etkili ve etik ilişkiler geliştirme, hukuka saygı, çevre ve toplumsal sorumluluk bilincidir.

Belirtilen tüm bu unsurlar çerçevesinde inşa edilmiş Besin Alerjisi Derneği yapıcı, birleştirici, kucaklayıcı, saygılı, katılımcı, demokratik ve değişime açık bir yapı oluşturmayı amaçlamıştır.